wejrzeć


wejrzeć
wejrzeć {{/stl_13}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}wglądać {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wejrzeć — dk VIIb, wejrzećjrzę, wejrzećjrzysz, wejrzećjrzyj, wejrzećjrzał, wejrzećjrzeli wglądać ndk I, wejrzećam, wejrzećasz, wejrzećają, wejrzećaj, wejrzećał «wniknąć w coś, zaznajomić się z czymś; zbadać, sprawdzić, rozpatrzyć coś» Wejrzeć w czyjeś… …   Słownik języka polskiego

  • wglądać — → wejrzeć …   Słownik języka polskiego

  • wglądać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wglądaćam, wglądaća, wglądaćają {{/stl 8}}– wejrzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIa, wglądaćjrzę, wglądaćjrzy, wglądaćjrzyj, wglądaćjrzał, wglądaćjrzeli {{/stl 8}}{{stl 7}} zaznajamiać się z czymś, wnikać w coś,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • we- — «przedrostek odpowiadający znaczeniowo przedrostkowi w , występujący w czasownikach pochodnych przed niektórymi grupami spółgłoskowymi, np. wedrzeć się, wejrzeć, wepchnąć, werżnąć, wezwać; w obrębie koniugacji wymienia się niekiedy z… …   Słownik języka polskiego

  • wejrzenie — n I 1. rzecz. od wejrzeć. 2. lm D. wejrzenieeń przestarz. «spojrzenie, wzrok» dziś tylko we fraz. Od pierwszego wejrzenia «od chwili zobaczenia kogoś pierwszy raz» …   Słownik języka polskiego

  • wejść — dk, wejdę, wejdziesz, wejdź, wszedł, weszła, weszli, wszedłszy wchodzić ndk VIa, wejśćdzę, wejśćdzisz, wchodź, wejśćdził 1. «idąc, posuwając się naprzód, dostać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice,… …   Słownik języka polskiego

  • wglądnąć — dk Va, wglądnąćnę, wglądnąćniesz, wglądnąćnij, wglądnąćnął, wglądnąćnęła, wglądnąćnęli, wglądnąćnąwszy reg. → wejrzeć …   Słownik języka polskiego

  • wejrzenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. wejrzeć.{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}od pierwszego spojrzenia [wejrzenia] {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień